akwerk advies & ontwerpbureau voor architectuur en interieur Tel. 076-5321917 Gsm. 06-50664489 E-mail. info@fakwerkarchitecten.nl www.fakwerkarchitecten.nl Laan der Continenten 34 4847 DG  Teteringen architecten Werkwijze Ik streef altijd naar een persoonlijke benadering van de opdrachtgever, waar het luisteren naar- en formuleren van de wensen hoog in het vaandel staan. Die vormen de basis voor een goed ontwerp. Daarna gaan de volgende fasen in: 1. Analyse De wensen, de problematiek, het programma van eisen e.d. worden geanalyseerd, waarna de uitgangspunten worden geformuleerd. 2. Voorlopig ontwerp Aan de hand van de uitkomsten van de analyse worden vlekken( schets)plannen gemaakt, waarin routing en ruimtebepaling met functies zichtbaar worden.  Het gekozen vlekkenplan na terugkoppeling met de opdrachtgever dient als basis voor de uitwerking in een VO ( voorlopig ontwerp). Een ruwe begroting van het project beëindigt deze fase. 3. Definitief ontwerp Het VO wordt verder verfijnd en gecorrigeerd n.a.v. een terugkoppeling met de opdrachtgever. In dit DO ( definitief ontwerp) wordt het ontwerp gemaatvoerd en voorzien van de nodige technische detaillering. Tevens worden kleur- en materiaalgebruik vastgesteld, waarna 3d-presentaties gemaakt worden en een taakstellende begroting. 4. Besteksfase Aan de hand van het DO worden de bestekken geschreven, waarna offerten kunnen worden aangevraagd en eventuele vergunningen. Na analyse van de offerten wordt het project gegund. 5. Uitvoeringsfase Het bewaken en begeleiden van het project tot en met de oplevering incl. de nodige bouwvergaderingen.